LHOTKA.cz - oficiální stránky


Komunitní centrum - projekt

informace | workshopy | projekt | kontakty | kurzy | napište nám

Obec Lhotka v prosinci 2018 zdárně ukončila realizaci akce Komunitní centrum Lhotka, která spočívala v rekonstrukci budovy bývalého hostince na návsi. Hlavním cílem a výsledkem projektu je komplexní rekonstrukce původní budovy a vznik společenského a kulturního centra života obecní komunity, kde budou poskytovány i registrované sociální služby jako odborné sociální poradenství a aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Obec tak současně získala prostor pro volnočasové aktivity místních spolků, aktivity matek s dětmi a místo pro konání obecních akcí.

Cílem projektu KOMUNITNÍ CENTRUM LHOTKA je podpořit komunitní život v obci a vytvořit příjemný prostor pro setkávání lidí. Poskytovat sociální poradenství a komunitní práci pro všechny občany. Zvýšit kvalitu a dostupnost služeb vedoucí k sociální inkluzi.Projekt je financován z fondů Evropské unie.

Chceme podpořit komunitu a její součinnost v obci pomoci začlenit osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením koordinovat komunitní aktivity obce a spolků za účelem inkluze osob z cílových skupin (osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením, osob se zdravotním postižením, osob pečující o malé děti, osob pečující o jinak závislé osoby, rodičů samoživitelů a osob ohrožených specifickými zdravotními riziky) posilovat sousedskou sounáležitost v rámci obecních aktivit

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002440napiště nám