LHOTKA.cz - oficiální stránky


Historie - Doba historická (od roku 1654 až do roku 1757) - hospodářské statky

Berní rula z roku 1654 uvádí, že Lhotka patřila z větší části k panství byšickému, menší k statku nemeslovickému. Byšické panství vlastnil Václav Eusebius, kníže z Lobkovic, statek Nemeslovice byl dědictvím po Jindřichu Volfovi Berkovi z Dubé. Ve Lhotce v té době bylo celkem 14 hospodářství (7 selských a z chalupnických). Válkou byla chalupnická hospodářství zničena a hospodařilo se jen na 5 selských. Jména sedláků byla: Jan Maczura, Pavel Koutný, Jaroslav Holomoucký,Jan Preiss, Jakub Jíra. Grunty rozbořené a pusté dříve patřily Kuchařovským, Tkalcovským, chalupnické pak dříve patřily Lobkovským, Valfštejnovským, Piskačovským, Kuchařovským, Pastuchovským, Podružnickým a Hajlovským. Platilo zhruba, že sedlák měl 15 - 150 korců, chalupník od 7 do 30 korců (korec = 0,285 ha)

Ke vsi Lhotce tedy v roce 1654 bylo k dispozici celkem 306 strychů orné půdy, tj. asi 88 ha. 136 strychů (39ha) zůstávalo z důvodu předchozí války ležet ladem. Ani zbývající plocha 170 strychů se neobdělávala každoročně celá. V té době a vlastně až do poloviny 19. Století se používala úhorová trojhonná soustava s klasickým tříletým sledem plodin: ozim, jař, úhor. Úhor se využíval jako pastviště.

Průměrně bylo na jednom hospodářství 6 - 10 osob. Lze tedy velmi zhruba odhadovat k roku 1654 ve Lhotce 40 obyvatel.

V dobách nevolnických povstání byla sepsána stížnost poddaných panství Dolní Beřkovice a mezi těmi, kteří přinesli stížnost do Roudnice nad labem, byl i Thomas Palitzeck ze Lhotky.

V létech 1650 - 1652 byla Lhotka v duchovní správě faráře ve Mšeně, jinak náležela do farnosti Nebužely, kde byl v období 967 - 999 postaven jeden z dvaceti nejstarších kostelů v děkanátě mělnickém, stavěných Boleslavem Pobožným.

Obyvatelé evangelického vyznání, povoleného tolerančním patentem z 13. Října 1781, patřili k farnímu sboru Nebužel od 16.prosince 1783, který svůj chrám vystavěl roku 1786 a faru 1789.

V době zpracování Tereziánského katastru roku 1757 patří Lhotka k panství Mělník a ve vsi bylo evidováno jen jedno větší hospodářství s 20,1 strychu výsevu.


napiště nám