LHOTKA.cz - oficiální stránky


Historie - Gronilka

Gronika je delší boční údolí táhnoucí se z Hleďsebe k Jenichovu. Začíná za Vystr?kovem na cestě nahoru od Korejzi. Zpočátku je širší s políčky a sady na stráňkách pod skalami. Dále stoupá, zužuje se na cestu hluboko vytesanou v pískovci až skončí na jenichovských polích. Kdysi tu vedla hlavní cesta z Mělníka přes Čepičku na Řepín. Sjížděli také po ní jenichovští semlít obilí v hleďsebském mlýnu. Ještě dnes se tudy dá vyjet traktorem na pole. I to políčko někdo obhospodařuje a ovocné stromy ošetřuje. Nedávno jsem do Gronilky zabloudil, ale nikde nikdo. Jen pár srnek se tu popásalo a zralá červená jablíčka sladce voněla přicházejícím podzimem.


napiště nám