LHOTKA.cz - oficiální stránky


Komunitní centrum

informace | akce | projekt | kontakty | kurzy | napište nám | fotografie z Komunitního centra

Pohled z návse Pohled od hasičárny Pohled od hostince

Provozní doba
9:00 - 22:00


Komunitní centrum
277 31 Lhotka 32

Komunitní pracovník
Simona Fraňková
Tel: +420 732 850 428
simona.frankova@centrum.cz


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002440


Chod Komunitního centra v obci je finančně podpořen v rámci projektu „Podpora komunitní práce v obci Lhotka“ registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010154, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky.
Projekt podpoří komunitní život v nově vybudovaném Komunitním centru ve Lhotce prostřednictvím odborného pracovníka centra. Předmětem projektu je příspěvek na mzdu komunitního pracovníka a na materiální a finanční zajištění komunitní práce.Akce KC Akce KC

napiště nám