LHOTKA.cz - oficiální stránky


historie SDH - Hasičský sbor v Hleďsebi

Založení sboru dobrovolných hasičů | Některé výňatky z kroniky Hasičského sboru ve Lhotce (1924 - 1934) | Historie sboru z doslechu (1945 - 1984) | Historie sboru (1984 - 2003) | Hasičský sbor v Hleďsebi (1923 - 1992)

Založení sboru

Na jaře roku 19232 po požáru u Pokorných sešli se občané v místním hostinci u Ramešů, aby založili tehdy s názvem: "Sbor dobrovolných hasičů v Hleďsebi" za přítomnosti těchto základních členů:

Bohumil Krušina, Antonín Ramš, Václa Jonák st., Václav Jonák ml., Václav Nový, Josef Štajnc, František Rameš, Štěpán Honzík, Josef Honzík, Václav Nový ml., Josef Purš, Josef Řezníček, František Fadrhonc, Antonín Vajs, Václav Šeba, Václav Homuta, Václav Štelcik, Jan Měšťák, Josef Pokorný a Karel Dvorný.

Názvy se měnily:

Od roku 1923 "Sbor dobrovolných hasičů v Hleďsebi O.H.J. č. 6".

Od roku 1939 "Hasičský sbor v Hleďsebi"

Od roku 1948 "Místní jednota ČSPO"

Od roku 1950 "Svaz požární ochrany ČSSR základní org. Hleďesebe"

Vybrané úseky činnosti

V prvních 10 letech po založení sboru býval velitelem pan Krušina Bohumil, a to až do jeho odstěhování do Lhotky. Podvelitelem pan Josef Štajnc. V těch létech byl ustanoven i dorost. Konaly se zde domácí i okrsková cvičení. Jezdili jsme pana Pokorného koňmi taženým žebřiňákem, chvojím a pentlemi ověnčeným do Přívor, Jelenic, Vysoké i jinam.

Jednatelem od roku 1938 býval Dvorný Karel. Od roku 1938 až do roku 1992 Josef Rameš. Pokladníkem František Rameš.

Na den 5. Května 1938 bylo stanoveno v Hleďsebi v pořadí od roku 1923 již druhé okrskové cvičení, které bylo odloženo z důvodů šířící se slintavky u hovězího dobytka. Bylo odloženo na červen, jenž 21. května byla vyhlášena částečná mobilizace a několik z nás narukovalo. Z cvičení sešlo. Na podzim 1938 mobilizace všeobecná. Dne 15. Srpna 1938 se měnil název Dobrovolného hasičstva na Hasičské sbory. Nastala válka, takzvaná druhá světová. Byly nařízeny požární hlídky. Nové stanovy. Po válce dělalo se jen to, co se dělat muselo ve válce, říkal bývalý starosta V. Homuta

Ukončení činnosti hasičů v Hleďsebi

Z 12 pozůstalých členů "Místní jednoty požární ochrany" Hleďsebe dne 29. Dubna 1991 náhle odešel do nenávratna dlouholetý preventář Ladislav Purš. Po něm dne 24. února 1992 dlouholetý pokladník František Rameš ve věku 87 let, pokladník od roku 1933 až 1992, plných 59 let. Takže jsme zůstali jen:

Suchomel Antonín (narozen 1921), Fadrhonc Ladislav (narozen 1913), Rameš Josef (nar. 1909), Mič Miroslav (nar. 1915), Štrupl josef (nar. 1910), Dvorný ladislav (nar. 1944), Šeba Zdenek (nar. 1962), Vajs Radek (1953), Vajs Václav (1915), Vilda Jiří (1957)

Na předvánoční schůzi lhoteckých požárníků, na které se na pozvání zúčastnili Josef Rameš a Miroslav Mič, bylo nám navrženo tamním předsedou MJPO Lhotka, abych om se přihlásili do MJPO Lhotka, neb jsme dnes po sloučení jedna obec. Dále nám bylo navrženo přítelem Fouknerem, abychom eventuální zbytek peněz, získaný společným sběrem železa, rozdělili ve věcných dárcích zbývajícím členům.

Sešli jsme se naposledy dne 24. Února 1992 navečer v místní čekárně a dle výše uvedeného návrh činnosti místní jednoty požární ochrany Hleďsebe po 69 letech ukončili. Do sboru ve Lhotce ohlásil přestup pouze 1 člen, a to Ladislav Dvorný.


napiště nám