LHOTKA.cz - oficiální stránky


historie SDH - Historie sboru 1984 - 2004

Založení sboru dobrovolných hasičů | Některé výňatky z kroniky Hasičského sboru ve Lhotce (1924 - 1934) | Historie sboru z doslechu (1945 - 1984) | Historie sboru (1984 - 2003) | Hasičský sbor v Hleďsebi (1923 - 1992)

Dne 16. Června 1984 došlo ve Lhotce u Mělníka k předání víceúčelové stavby na "zelené louce", kterou pod záštitou MNV postavili členové hasičského sboru a spoluobčané k 630. Výročí založení sboru. Uskutečnila se tak další akce, při které jsme společnou prací odevzdali dobré dílo.

Složení sboru v roce 1993 Sboru dobrovolných hasičů ve Lhotce: Foukner Jiří (starosta), Rolenc Mirek (velitel), Peltram Jaroslav (zástupce starosty), Karsch Libor a Podhradský Jiří (zástupci velitele a strojníci), Gadoci Ladislav (jednatel), Rolenc Josef (pokladník), Nevečeřal František , Láska Ondřej a Cetner josef (preventáři), Stříšková Jana a Novák Václav (vzdělávání a kulturní akce), Švejda Miroslav (člen výboru), Dvořák karel, Karbusický Míla a Peltram Jaroslav (revizoři účtů).

Lhotecký sbor má k 1. 1. 1993 celkem 60 členů, z toho 14 žen a 46 mužů. Činných členů je celkem 21. Nejstarší členové jsou: Slavíková Marie (79), Horyna Bohumil a Turek Ladislav (oba 81 let). Nejmladší jsou Novák Radim (19), nyní voják české armády a Čížek Milan (18).

V průběhu posledních let došlo k určirému útlumu v přímé hasičské činnosti, která je převážně v konání členských schůzí a preventivní činnosti, dále pak v organizování společenských a jiných akcí ve spolupráci s OÚ Lhotka.

Náš sbor není zařazen do záchranného systému obcí, a tak je jeho povinností: prevence a údržba stříkačky, aby v případě potřeby zasáhla nebo dodávala vodu profesionálnímu sboru s Mělníka.

V roce 1997 poskytl náš sbor finanční pomoc v částce 5000 Kč při povodních na Moravě a při povodních v roce 2002 obci Hořín v okrese Mělník částku 20000 Kč.

V roce 2001 byl zvolen nový starosta sboru, a to Ladislav Gádoci a Jiřímu Fouknerovi, který tuto funkci vykonával 30 let, bylo uděleno "Česné členství" ve výboru.

Složení výboru SDH v roce 2003: Gádoci Ladislav (starosta), Rolenc Miroslav (velitel), Karsch Libor a Klučina Luboš (strojníci), Pánek Petr (jednatel), Kočková Jana (pokladník), Nevečeřal František a Láska Ondřej (preventáři), Stříšková Jana, Novák Václav a Novák Radim (vzdělávací a kulturní akce), Rolencová Slavněna a Dubcová Lenka (revizoři účtů), Rolenc Josef a Peltram Jaroslav (člen výboru), Foukner Jiří (čestný člen výboru). Lhotecký SDH měl 54 členů, z toho je 16 žen a 38 mužů. Nejstarší členové jsou: Turek Ladislav (91), Foukner Jiří (77), Brůža Ladislav (75), Nejmladší jsou: Vajsová Veronika (17), Čejka Pavel (22) a Peltram Miroslav (22).


napiště nám