LHOTKA.cz - oficiální stránky


historie SDH - Založení sboru dobrovolných hasičů

Založení sboru dobrovolných hasičů | Některé výňatky z kroniky Hasičského sboru ve Lhotce (1924 - 1934) | Historie sboru z doslechu (1945 - 1984) | Historie sboru (1984 - 2003) | Hasičský sbor v Hleďsebi (1923 - 1992)

Po Vánocích roku 1922 několik občanů ze Lhotky rozhodlo se zakoupit hasičskou stříkačku z Mělníka Blat a dát tak popud k založení hasičského sboru. V komité, jež věc tuto uvádělo do pohybu, byli: Josef Micka, Václav Fryč, Václav Stříška, Václav Zita, Václav Šimpach, Jan Matouš a mnozí jiní. Tak došlo ke koupení stříkačky. Hned vykonána podomní sbírka, jež vynesla slušnou částku 2499,- Kčs, která byla značnou oporou pro nastávající akci. Ustavující schůze dne 4. Února 1923 přesvědčila komité, že myšlenky založení sboru jsou již zralé. Význam hasičstva nastínil ve svém proslovu župní jednatel př. Boh. Benda, řídící učitel z Malého Újezda. V této schůzi se přihlásilo 30 členů, z nichž 12 členů bylo činných a ostatní přispívající. První valná hromada byla konána dne 4. Března 1923 a zvoleni byli tito funkcionáři:

V. Turek (starosta), V. Volešenský (velitel), V. Sříška (nám. Velitele), B. Karbusický (Pokladník), J. Horálek (jednatel), přísedícími výboru byli zvoleni: V. Hanek, J. Hrdličk, J. Matouš, A. Buzek, revizory účtů: V. Fryč a V. Šimpach

Hlavním jednáním výborových schůzí v r. 1923 bylo, aby sbor byl technicky vypraven, aby se mohli činně zúčastnit akcí záchranných. Zakoupeno vše potřebné tak, že koncem dubna byl sbor vypraven skoro úplně. Prvého požáru zúčastnil se sbor 27. dubna 1923 a velice účinně zasáhl do záchraných akcí, a to v č.p. 21 u Zítů, takže požár lokalizován pouze na domovní stavení. Sboru se dostalo veřejné pochvaly a uznání v Mělnických listech a v Mělnických rozhledech.

Dne 14. Července 1923 se rovněž osvědčil sbor při požáru v č.p. 15 a to u Suchých a opět velitel obdržel plného uznání.

Kulturně pracoval sbor tím, že pálil hranici Husovu dne 5. 7. 1923 večer, a to na stráni. Tam promluvil o významu mistra J. Husa jednatel sboru J. Horálek


napiště nám