LHOTKA.cz - oficiální stránky


o Lhotce - hřiště - návštěvní řád dětského hřiště

Vážení návštěvníci,

Toto dětské hřiště bylo vybudováno a dáno vám k dispozici pro využití volného času a radosti Vašich dětí. Pro příjemný a ničím nerušený pobyt Vašich dětí i dalších návštěvníků Vás žádáme o dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu, vydaného na podkladě obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejné zeleně.

Jednotlivé herní prvky jsou určené pro děti od 3 let do 15 let.

Hřiště nepoužívejte, pokud je zařízení kluzké a vlhké, namrzlé nebo jinak viditelně poškozené.

Děti do 6 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let.

  Na hřišti platí zákaz:
 • poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení (v případě poškození bude obec vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu)
 • volného pobíhání domácích zvířat
 • kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
 • vjezdu motorových vozidel
 • stanování a rozdělávání ohňů
 • pořádání propagačních či reklamních akcí
 • Návštěvník je povinen:
 • respektovat návštěvní řád a pokyny správce hřiště
 • chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky
 • dodržovat čistotu

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně na telefonní číslo +420724061247.

Správce hřiště: Obecní úřad Lhotka

Odpovědná osoba: David Srb

Děkujeme Vám, že dodržuje návštěvní řád a přejeme Vám i Vašim dětem hezký den.


napiště nám