LHOTKA.cz - oficiální stránky


o Lhotce - Lhotecké noviny - Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru (7.4.2018)

Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru (7.4.2018)
Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru (7.4.2018) Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru v sobotu 7.4.2018 u hospody ve Lhote 8:00-8:30 a v Hleďsebi 8:40-9:10. Odpady, které budou přebírány: nebezpečný odpad (oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, atd.); elektrospotřebiče (lednice, televize, monitory, zářivky, drobné elektrospotřebiče - jelikož lednice, televize a monitory patří do systému zpětného odběru, budou tyto elektrospotřebiče převzaty pouze kompletní) ; pneumatiky (od osobních automobilů bez disků, ostatní pneumatiky (to znamená s disky, traktorové atd.) nebudou převzaty!). V rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu nebude přebírán od občanů z kapacitních důvodů objemný odpad (nábytek, linolea, koberce, atd.) – nejedná se o nebezpečný odpad!
datum konání: 9.3.2018 místo konání: Lhotka a Hleďsebe odkaz: přečteno: 987

napiště nám