LHOTKA.cz - oficiální stránky


o Lhotce - Lhotecké noviny - Projekt vybudování Relax Park Lhotka

Projekt vybudování Relax Park Lhotka
Projekt vybudování Relax Park Lhotka V roce 2011 byly získány finanční prostředky z dotačního titulu Program rozvoje venkova Osa IV. Leader prostřednictvím MAS Vyhlídky, o. s. na obnovu neudržovaného prostoru u vstupu do sportovně-kulturního areálu ve Lhotce. Byl vybudován tzv. Relax Park Lhotka, kterým vznikla nová klidová zóna vybavená velkou herní sestavou pro děti z akátového dřeva, s altánem s lavicemi a stolem a novým ohništěm s lavicemi. Kromě instalace uvedeného mobiliáře došlo také k terénním úpravám a parkovým úpravám, které spočívaly v osetí zrekultivované plochy a výsadbě nové zeleně. V neposlední řadě byla zpevněna přístupová komunikace k této klidové zóně i provoznímu objektu areálu. Celková hodnota projektu činila 603.442,-Kč, z toho získaná dotace byla ve výši 452.580,- Kč.
datum konání: 31.5.2011 místo konání: Lhotka odkaz: více přečteno: 1376

napiště nám