LHOTKA.cz - oficiální stránky


o Lhotce - Lhotecké noviny - Chod Komunitního centra

Chod Komunitního centra
Chod Komunitního centra Chod Komunitního centra v obci je finančně podpořen v rámci projektu „Podpora komunitní práce v obci Lhotka“ registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010154, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Projekt podpoří komunitní život v nově vybudovaném Komunitním centru ve Lhotce prostřednictvím odborného pracovníka centra. Předmětem projektu je příspěvek na mzdu komunitního pracovníka a na materiální a finanční zajištění komunitní práce.
datum konání: 1.7.2019 místo konání: Komunitní centrum odkaz: přečteno: 623

napiště nám