LHOTKA.cz - oficiální stránky


o Lhotce - Lhotecké noviny - Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru (14.9.2019)

Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru (14.9.2019)
Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru  (14.9.2019) V sobotu 14.9.2019 bude Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru ve Lhotce u hospody od 9:50 do 10:20 a v Hleďsebi od 10:25 do 10:45 hod. Odpady, které budou přebírány: nebezpečný odpad (oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, atd.), elektrospotřebiče (lednice, televize, monitory, zářivky, drobné elektrospotřebiče - jelikož lednice, televize a monitory patří do systému zpětného odběru, budou tyto elektrospotřebiče převzaty pouze kompletní), pneumatiky (od osobních automobilů bez disků). V rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu nebude přebírán od občanů z kapacitních důvodů objemný odpad (nábytek, linolea, koberce, atd.) – nejedná se o nebezpečný odpad!
datum konání: 1.9.2019 místo konání: Lhotka a Hleďsebe odkaz: přečteno: 451

napiště nám