LHOTKA.cz - oficiální stránky


o Lhotce - Lhotecké noviny - Úspory pro veřejnou budovu v obci Lhotka

Úspory pro veřejnou budovu v obci Lhotka
Úspory pro veřejnou budovu v obci Lhotka Projekt s Registračním číslem CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013597 řeší komplexní obnovu obálky budovy, zateplení obvodových konstrukcí, výměnu výplní otvorů, výměnu zdroje tepla obecní budovy občanské vybavenosti v centrální části obce. Díky realizaci projektu spočívající v zateplení obvodových stěn, výměny oken, vstupních dveří, zateplení stropu a instalaci tepelného čerpadla, dojde k řádné regulaci otopného systému, zlepšení izolačních vlastností obálky budovy, snížení energetické náročnosti za současné tvorby úspor. V neposlední řadě došlo ke zlepšení životního prostředí v centrální části obce. Realizace akce byla podpořena z Operačního programu Životní prostředí, Energetické úspory, se specifickým cílem Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. Výše dotace 745.000 Kč.

EU OPŽP EFRR
datum konání: 23.9.2021 místo konání: Hostinec Lhotka odkaz: přečteno: 311

napiště nám