LHOTKA.cz - oficiální stránky


o Lhotce - Lhotecké noviny - Komunitní centrum Lhotka – vybudování akustiky

Komunitní centrum Lhotka – vybudování akustiky
Komunitní centrum Lhotka – vybudování akustiky Reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016892 Předmětem projektu je vybudování akustiky v sálu budovy KC Lhotka. Tím je zajištěn dostatečný zvukový komfort v hlavním sále, spočívající v realizaci vybudování a dodávky akustiky coby nového prvku hlavního sálu. Dále je v rámci projektu realizováno vybudování nových skladových prostor v 1.PP a úprava exteriéru, včetně pořízení nového vybavení . Z celkových nákladů na akci ve výši cca 760 000 Kč je získanou dotací pokryto 720 000 Kč.

EU
datum konání: 1.5.2022 místo konání: Komunitní centrum odkaz: přečteno: 96

napiště nám