LHOTKA.cz - oficiální stránky


o Lhotce - Lhotecké noviny - Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru (23.9.2023)

Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru (23.9.2023)
Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru (23.9.2023)	V sobotu 23.9.2023 od 9:50 do 10:20 u hospody Lhotce a od 10:25 do 10:45 v Hleďsebi. Odpady, které budou přebírány: nebezpečný odpad (oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, atd.), elektrospotřebiče (lednice, televize, monitory, zářivky, drobné elektrospotřebiče - jelikož lednice, televize a monitory patří do systému zpětného odběru, budou tyto elektrospotřebiče převzaty pouze kompletní), pneumatiky (od osobních automobilů bez disků, ostatní pneumatiky (to znamená s disky, traktorové atd.) nebudou převzaty!) PROSÍME, ODPAD PŘEDÁVEJTE ROVNOU PRACOVNÍKŮM SVOZU, NENECHÁVEJTE HO NA STANOVIŠTÍCH PŘEDEM!
datum konání: 23.9.2023 místo konání: Lhotka a Hleďsebe odkaz: přečteno: 356

napiště nám