LHOTKA.cz - oficiální stránky


o Lhotce - Významné události ve Lhotce

Dne 21. 6. 1897 byl zahájen provoz železnice Mělník - Mšeno o délce 23,6km. Byla postavena firmou p. Kruliše za 16 měsíců. Což vzhledem k terénu a úrovni mechanizace byl výkon úctyhodný. Odbočka dopravu nákladů. Trať byla zrušena v sedmdesátých létech (před koncem r. 1980).

V roce 1906 byla zprovozněna doprava na celé trati Mělník - Mšeno - Mladá Boleslav - Stará Paka a tím vytvořeno spojení Polabí s Podkrkonoším. Zastávka v obci byla povolena až v roce 1913. V osmdesátých letech minulého století byla provedena kompletní výměna železničního svršku. Dále byly provedeny opravy viaduktů mezi Mšenem a Mladou Boleslaví.

V roce 1919 byla postavena silnice Lhotka - Důl. Silnice Důl - Kokořín s odbočkou do Vysoké byla v roce 1934 - 1935 rekonstruována do dnešní podoby.

Silnice ves Lhotka - Důl byla stavěna v létech 1912 - 1914 a Lhotka -Hleďsebev létech 1925 - 1928.

Obecná škola byla uvedena do provozu v roce 1884. Stavba stála 6000 zl. Do roku 1950 byla jedno až dvoutřídní. Část žáků a žákyň odcházela do měšťanské nebo jiné školy na Mělník, ostatní dokončili školní docházku v této škole. Od padesátých let byla škola jen pro 1. - 4. Třídu a do vyšších ročníků dojížděli žáci na Mělník. V roce 1976 byla škola přechodně uzavřena pro nedostatek žáků. V létech 1979 - 1989 byla využívána k výuce žáků zvláštní školy v Mělníku a od 1990 definitivně uzavřena.

Škola při uvedení do provozu měla pod bustou J. Á. Komenského nápis: "Cvičená mládež obliba Bohu, oslava vlasti, a chlouba obce".

Uskutečňování tohoto vznešeného hesla dnes převzaly jiné, ale snad více odosobněné školy, než jaká byla naše obecná škola. Ve škole mimo jiných vyučovali: Antonín Šesták, Baltazar Nulvář, Matěj Rambousek, Marie Němcová, Antonín Pechan, josef Horálek, Ludmila Hanušová, Václav Zelenka, Josef Vlk, Drahomíra Rytířová, Ladislav Chmelík, Jaromír Kaiser, Marie Svobodová, Havlová, Roušal, Dürstová, Vališ, Lamačová, Slavíková, Vlasta Smolíková.

V roce 1923 byl ve Lhotce založen Sbor dobrovolných hasičů. K požárům v obci docházelo, podle dochovaných údajů hořelo v číslech popisných 4, 5, 6, 11, 15, 21, 23, 29, 32, 33, 49. Stará požární zbrojnice na návsi byla nahrazena v 60. létech novou v blízkosti prodejny potravin a ze staré byla upravena čekárna autobusu.

V obci bylo v různých údobích provozováno ochotnické divadlo a v průběhu roku bylo sehráno i několik nových her. Tato tradice skončila v 50. létech a byla nahrazena jen tanečními zábavami v místním hostinci a po jeho uzavření v 80. létech "pod širákem" ve vybudovaném areálu. V 50. létech bylo ve škole vybudováno loutkové divadlo, které hrálo pro děti i dospělé.

Již řadu let až do současnosti se každoročně v obci konají akce OÚ nebo akce OÚ ve spolupráci se SDH. Za zmínku stojí například: vítání občánků, blahopřání občanům při významných životních výročích, masopustní maškarní průvod, vítání jara a odemykání vodníka, pálení čarodějnic, nohejbalový turnaj, dětský den, letní zábavy na louce, zavírání studánek a zamykání vodníka, předvánoční posezení s důchodci, mikulášská nadílka pro děti, zpívání koled u vánočního stromu na návsi.


napiště nám