LHOTKA.cz - oficiální stránky


akce - Výroční členská schůze SDH Lhotka, z. s.

Výroční členská schůze SDH Lhotka, z. s.

15.1.2022

Zveme Vás na Valnou hromadu Sdružení dobrovolných hasičů Lhotka, z. s., která se bude konat dne 15. 1. 2022 od 15:00 hodin v KC Lhotka ▪ PROGRAM: ▪ Zahájení-schválení programu ▪ Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise ▪ Úvodní slovo starosty SDH ▪ Informace starosty SDH o činnosti v roce 2021 ▪ Zpráva o hospodaření v r. 2021 ▪ Zpráva o technice SDH ▪ Členská základna ▪ Plán na rok 2022 ▪ Jiné Těšíme se na Vaši účast David Srb (starosta SDH). PŘINESTE S SEBOU: PRŮKAZKY K DOPLNĚNÍ ZÁZNAMŮ. Akce se bude konat za dodržení všech epidemiologických opatření.


napiště nám