LHOTKA.cz - oficiální stránky


akce - Výroční členská schůze SDH Lhotka, z. s.

Výroční členská schůze SDH Lhotka, z. s.

21.1.2023

Zveme Vás na Valnou hromadu Sdružení dobrovolných hasičů Lhotka, z. s., která se bude konat dne 21.1.2023 od 16:00 hodin v KC Lhotka. PROGRAM: ▪ Zahájení-schválení programu ▪ Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise ▪ Úvodní slovo starosty SDH ▪ Informace starosty SDH o činnosti v roce 2022 ▪ Zpráva o hospodaření v r. 2022 ▪ Zpráva o technice SDH ▪ Členská základna ▪ Plán na rok 2023 – Oslavy 100.výročí založení SDH Lhotka ▪ Jiné. Těšíme se na Vaši účast David Srb (starosta SDH).


napiště nám