LHOTKA.cz - oficiální stránky


akce - Výroční členská schůze SDH Lhotka, z. s.

Výroční členská schůze SDH Lhotka, z. s.

20.1.2024

veme Vás na Valnou hromadu Sdružení dobrovolných hasičů Lhotka, z. s., která se bude konat dne 20. 1. 2024 od 15:00 hodin v KC Lhotka ▪ PROGRAM: ▪ Zahájení-schválení programu ▪ Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise ▪ Úvodní slovo starosty SDH ▪ Volby do orgánů spolku-nominace tvoří přílohu pozvánky jako navrhované usnesení pro volební VH ▪ Informace starosty SDH o činnosti v roce 2023 ▪ Zpráva o hospodaření v r. 2023 ▪ Zpráva o technice SDH ▪ Členská základna ▪ Plán na rok 2024 ▪ Jiné. Těšíme se na Vaši účast David Srb (starosta SDH).


napiště nám