LHOTKA.cz - oficiální stránky


o Lhotce - Lhotecké noviny - Uzavírka železničních přejezdů - termíny uzavření

Uzavírka železničních přejezdů - termíny uzavření
Uzavírka železničních přejezdů - termíny uzavření Železniční přejezd Lhotka - zastávka dne 23. – 31.10.2015. Mezi Lhotkou a Hleďsebí (u hřbitova) dne 12.– 18.11.2015. V Hleďsebi (směr Čepelka) dne 20.10 nebo 23.10. a poté 2. – 3. 11.2015. Upozorňujeme, že vypsané termíny mohou být vždy o pár dnů posunuty. Přejezd Lhotka –zastávka, nebude uzavřen permanentně po celou dobu, v některých dnech se přejezd bude moci používat. Veškeré informace jsme převzali od zhotovitele stavby. Pokud se tedy budou lišit, tak to vyplývá z průběhu stavebních prací nebo vlivu počasí. Objízdná trasa pro uzavření přejezdů Lhotka - zastávka nebo mezi obcemi u hřbitova, je vedena po místní komunikaci podle chat z „Malé Strany“ do Hleďsebe. V této souvislosti prosíme všechny občany o shovívavost, trpělivost a vzájemnou ohleduplnost. Také upozorňujeme, že objízdná trasa je vedena po nezpevněné komunikaci, proto nabádáme k opatrnosti a prosíme o snížení rychlosti.
datum konání: 23.10.2015 místo konání: doprava ČD odkaz: více přečteno: 1600

napiště nám