LHOTKA.cz - oficiální stránky


o Lhotce - Lhotecké noviny - Rekonstrukce obchodu v obci Lhotka

Rekonstrukce obchodu v obci Lhotka
Rekonstrukce obchodu v obci Lhotka Projekt s Registračním číslem 20/007/19210/120/089/003889 byl realizován za finanční podpory MAS Vyhlídky prostřednictvím Programu rozvoje venkova, 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, z Fiche číslo 8: Základní služby a obnova vesnic. Realizace spočívala v rekonstrukci vnitřního prostoru základní občanské vybavenosti, prodejny potravin a smíšeného zboží v centrální části obce. Součástí projektu byla realizace rekonstrukčně stavebních prací, instalace elektrorozvodů, a zajištění vnitřního vybavení obchodu/prodejny potravin včetně zázemí a sanity, nutných pro zajištění standardů prodeje uvedeného zboží za současného dodržení všech hygienických a bezpečnostních norem. Výše dotace 875.000 Kč.

EU OPŽP EFRR EU OPŽP EFRR
datum konání: 23.9.2021 místo konání: Obchod odkaz: přečteno: 312

napiště nám