LHOTKA.cz - oficiální stránky


o Lhotce - Okolí Lhotky aneb "co by turistu mohlo zajímat"

Obce Lhotka a Hleďsebe se nacházejí na hranici státní přírodní rezervace Koko?řínský důl, který je součástí Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. CHKO Kokořínsko je unikátní území České křídové tabule, nazývané také Polomené hory, s ojedinělým geomorfologickým reliéfem s fenomény kvádrových pískovců a jímavých dolů, porostlými bory, doubravami, květnatými bučinami i smrčinami. Bohatá lesnatost, četná údolí typická svými vlhkými loukami, mokřadními společenstvy a tůněmi i tradiční řídké osídlení kraje způsobuje jeho neobvyklou zachovalost a ojedinělou krásu.

Kokořínský pískovcový reliéf vytváří síť plošin a údolí, na jejichž hranách se vytvořila skalní města, pokličky a četné tvary takové formy a rozsahu, jaké nelze nalézt v žádné jiné pískovcové oblasti v České republice. Nejznámějším geomorfologickým jevem jsou "skalní pokličky", situované zejména do Kokořínského dolu.

Nalézt tu můžete i další útvary jako například skalní okna, brány, římsy či výklenky. Měkké pískovcové skály umožnili lidem na několika místech dokonce i tvorbu obydlí jako je například "skalní byt" v obci Lhotka. V oblasti se nalézá i velké množství jeskyní, z nichž nejznámější naleznete v okolí obce Kokořín.

Většina obcí Kokořínska se vyznačuje velkým zastoupením lidové architektury. Roubená, hrázděná i zděná architektura je jedinečná, nikoli pouze sama o sobě, ale také díky svému organickému propojení s okolní krajinou v rámci historické sítě osídlení. Nejstarší dochované lidové stavy naleznete především v obcích Kanina, Nosálov a Střemy.

Okolí Lhotky a Hleďsebe je protkáno spoustou turistických tras a cyklostezek.

Hrad Kokořín

Kokořín postavil patrně Hynek Berka z Dubé ve 14. století. Dalšími držiteli byli Řiťka z Nezdědiv a Klinštejnové. V první polovině 16. století náležel hrad rytířům Beřkovským, později Kuplířům. Po dalším vystřídání vlastníků však začal od 17. století pustnout. K hradu se váže řada pověstí o loupeživých rytířích. V 19. století byl často znázorňován malíři jako romantická zřícenina. Karel Hynek Mácha se zde inspiroval ke svému dílu Cikáni. V letech 1911-1918 byl romanticky upraven a regotizován. Stavba má protáhlý půdorys a 38 m vysokou věž s kamennou helmou. Na schodišti k věži najdeme malby znaků šlechticů, v paláci jsou vystavěny dřívější zbraně, keramika a dobový nábytek. Po hradbách vede vyhlídkový ochoz. Dnes z části zasypaná studna je opředena mnoha pověstmi. Hrad je otevřen v období od dubna do října, denně mimo pondělí od 9 do 16 hod. Prohlídka s průvodcem trvá jednu hodinu.

Vrátenská hora

Myšlenka postavit na Vrátenské hoře rozhlednu se zrodila v roce 1992 v souvislosti se vznikem Sdružení obcí Kokořínska, které si ji vytklo za jeden z hlavních cílů. Možná, že k nápadu přispěla i vzpomínka na dřevěnou stavbu, kterou však podle pamětníků smetla vichřice kolem roku 1916. Stavba je vysoká 42 metrů, přičemž k vyhlídkovému ochozu ve výši 25 metrů vede 127 točitých schodů, byla zkolaudována 24. září 1999.

Pokličky

Takzvané "pokličky" jsou nejnápadnějšími tvary selektivního zvětrávání pískovců. Jejich vznik je dán výskytem železitých až slepencových poloh, která tvoří až j m silné "poklice" kryjící nepravidelné komolé kužele z méně odolných pískovců. Nejvýraznější pokličky najdeme nad Kokořínským dolem při vyústění rokle zvané Močidla. Další, tzv. Jestřebické pokličky, obtížněji přístupné, se nacházejí nad Vojtěšským dolem. Využívání těchto skalních útvarů k horolezectví je zakázáno.

Rybník Harasov

V současné době slouží Harasovský rybník v letních měsících k rekreaci. Pro pěší sem vede od tábořiště červená turistická značka. Jde o rybník, který byl r.2002, po vybagrování, znovu napuštěn. Má dvě pláže. Jednu písčitou a kamenitou (nová pláž), druhou písčitou (stará pláž). U nové pláže je parkoviště pro auta. Je zde rozestavěná chata, kde snad s výhledem do budoucnosti, bude i občerstvení-prozatím ve stánku na pláži. Koupání je zdarma.

Mělník

Okresní město Mělník leží na vyvýšenině v Polabské nížině 30 km na sever od Prahy. Toto starobylé královské věnné město má 20.000 obyvatel a jako centrum zemědělského kraje se proslavilo především pěstováním vinné révy a každoročně pořádanou slavností vinobraní.

Působivou a zdaleka viditelnou dominantou města je zámek a věž chrámu sv.Petra a Pavla. Návštěvníky Mělníka přitahuje pohled ze zámecké vyhlídky, odkud je vidět soutok Labe a Vltavy, památná hora Říp a České středohoří.

Město nabízí kromě historických památek široké možnosti kulturního a sportovního vyžití. K velmi vyhledávaným oblastem Mělnicka patří romantické Kokořínsko - nádherná příroda, pískovcové skály a gotický hrad ze 14.století.

Mšeno

Město Mšeno (330-360 m n. m.) je vstupní branou do CHKO Kokořínsko. Leží na jeho východním okraji, na rozhraní okresů Mělník, Mladá Boleslav a Česká Lípa. Kokořínsko je lesnatý kraj, plný skalních útvarů, roklí a romantických zákoutí, protkaný množstvím turistických a cyklistických stezek. Svým návštěvníkům může nabídnout nedotčenou přírodu, několik hradů (Kokořín, Bezděz, Houska) a zámků, ale i zachovalou původní dřevěnou architekturu.

Rybník Velká Lhotka

Z rybníků na Štampachu Pšovka záhy vstupuje do rozsáhlé rákosiny, která je součástí Velkého rybníka, mezi rybáři nazývaného Velká Lhotka. Je to další uměle vytvořená vodní plocha, která do krajiny dobře zapadá. Rybník spravují Lesy ČR, jež také vydávají povolenky k lovu. Rybí obsádku tvoří sumec, candát, amur, tolstolobik, kapr, lín, cejn, okoun, štika a plotice. Žijí zde také divoké kachny, volavky, labutě, slípky a silná populace žab.


napiště nám