LHOTKA.cz - oficiální stránky


obecní úřad - služby

úřad | kontakty | služby | úřední deska | podatelna | projekty | propagační materiály

Služby obecního úřadu

Knihovna

St 17:00 - 18:00

pozn. obec je příjemcem podpory Středočeského kraje formou regionálních funkcí (dodávající knihy) a zapůjčení knížky stojí 1,-Kč

Lékařská ordinace pro dospělé

MUDr. Michaela Zilvarová

Telefon: 315 694 081, ordinace v budově obecního úřadu ve Lhotce

Ordinační hodiny ve Lhotce
Po 13:00 - 14:30
Čt 10:00 - 11:30

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Lhotka č. 1/2019 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Lhotka č. 2/2019 - O místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Lhotka č. 1/2017 - O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lhotka


Dokumenty

Místní poplatky v roce 2020

Řád pohřebiště

Program rozvoje obce Lhotka na období 2016 - 2021


Místní poplatky v roce 2020

Obec Lhotka vybírá na základě Obecně závazných vyhlášek obce Lhotka č. 1/2019 a č. 2/2019 poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatek za psy.

Výše poplatků:

  • fyzická osoba s trvalým pobytem v obci Lhotka - 500,- Kč

  • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci nacházející se na území obce Lhotka, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba - 500,- Kč

  • 1. pes - 60,- Kč

  • každý další pes - 120,- Kč

Od poplatku za psy jsou osvobozeni držitelé psů, kteří jsou starší 65 let.

Poplatky lze uhradit osobně v pokladně OÚ Lhotka, nebo na účet obce č. ú. 19325171/0100 (do poznámky vepište jméno a příjmení plátce a druh poplatku).

Splatnost uvedených poplatků je 31.3.2020.


napiště nám